Alphas by Darshita Babubhai Shah in Kannada Poems PDF

ಆಲ್ಫಾಸ್

Darshita Babubhai Shah Matrubharti Verified by Kannada Poems

1. ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹುಚ್ಚು ಮತ್ತು ಹುಚ್ಚು ಹೃದಯ ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಒಗಟು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಸುಂದರವಾದ ಗಜಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಸತ್ಯದಂತೆ ಅಲ್ಫಾಜ್ ಅಮಲೇರಿದ. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ರಾಬ್ತಾ ರಬ್ಸೇ ಹೈ ಎಂದಿನಿಂದ ಹುಸ್ನ್ ಪರದೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿದರು ಚಂದ್ರನು ಇನ್ಮುಂದೆ ನಾಚಿಕೆಪಡುತ್ತಾನೆ. ...Read More