Read best free stories and pdf download

You are welcome to the world of inspiring, thrilling and motivating stories written in your own language by the young and aspiring authors on Matrubharti. You will get a life time experience of falling in love with stories.


Categories
Featured Books
 • ಉದ್ವೇಗದಲ್ಲೂ ಹಾಸ್ಯ

  ಉದ್ವೇಗದಲ್ಲೂ ಹಾಸ್ಯ (ಚಿಕ್ಕ ಹಾಸ್ಯ ಕಥೆ)ಲೇಖಕ ವಾಮನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಬೆಟ್ಟ ಗಳ ಮಧ್ಯ ನಿಸ...

 • ಕಣ್ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿತು ಮೋಡಿ

  ಕಣ್ಸನ್ನೇ ಮಾಡಿತು ಮೋಡಿ (ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ) ಲೇಖಕ ವಾಮನಾ ಚಾರ್ಯ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ...

 • ವಿನಾಶ ಕಾಲೇ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ದಿ

  ವಿನಾಶ ಕಾಲೇ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ(ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಇದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ-ಕಥೆ)ಲೇಖಕ- ವಾಮನಾ ಚಾರ್...

 • ಪ್ರವೀಣ ಹೇಗೆ ಆದ ಜಾಣ

  ಪ್ರವೀಣ ಹೇಗೆ ಆದ ಜಾಣ ( ಮಕ್ಕಳ ನೀತಿ ಕಥೆ) ಲೇಖಕ ವಾಮನಾಚಾರ್ಯ ರಾಘವಪುರ್ ನಗರ ದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಹ...

 • ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ

  ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ (ಹಾಸ್ಯ ಭರಿತ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ) ಲೇಖಕ ವಾಮನಾಚಾರ್ಯಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ...

 • ಸೊಪ್ಪು ಮಾರುವ ಭೂಪರು

  ಸೊಪ್ಪು ಮಾರುವ ಭೂಪರು(ಚಿಕ್ಕ ಹಾಸ್ಯ ಕಥೆ)ಲೇಖಕ - ವಾಮನಾಚಾರ್ಯಮುರುಕಲು ಹಳೆಯ ಸಾಯಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂ...

 • ಮೌನೋಪನ್ಯಾಸ

  "ಅಪ್ಪು.. ತಯಾರಾಗಿದಿಯಾ..?" ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ.. ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬರುತ್...

 • ಶ್ಯಾಮನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಳು ಶ್ಯಾಮಲೆ

  ಶ್ಯಾಮ ನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಳು ಶ್ಯಾಮಲೆ (ಆಕಸ್ಮಿಕ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ) ಲೇಖಕರು ವಾಮನಾಚಾರ್ಯ ಬೆಳಗಿನ ಹತ್ತು ಗಂ...

 • ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದ ಡಾಕ್ಟರ್

  ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದ ಡಾಕ್ಟರ್(ಚಿಕ್ಕ ಕತೆ - ಲೇಖಕ ವಾಮನ ಆಚಾರ್ಯ) ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ರಾಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ...

 • ಜೋಡಿ ಮನೆ

  ಜೋಡಿ ಮನೆ(ಚಿಕ್ಕ ಕತೆ- ಲೇಖಕ-ವಾಮನ್ ಆಚಾರ್ಯ)ರಾಘವಪುರ್ ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾ...